info@internationalstudy.nl (t) 050-599 9975
Menu

Gedragscode en reglement

De herziene versie van de Gedragscode is op 1 augustus 2014 van kracht geworden en een diplomalijst is toegevoegd. Op deze pagina vindt u de meest recente versies van de Gedragscode, het Reglement en de Diplomalijst.

Document  
Gedragscode
Diplomalijst
Reglement
Samenvatting

 

In 2016 is de inhoud en werking van de Gedragscode geëvalueerd. De evaluatie heeft geleid tot een tekstvoorstel voor een nieuwe versie van de Gedragscode. De Landelijke Commissie heeft ingestemd met de tekst, waarna het document in maart is goedgekeurd door de leden van de koepelorganisaties in overeenstemming met artikel 8.2 van de Gedragscode. De tekst zal op 1 september 2017 van kracht worden. De herziene tekst geldt voor internationale studenten die zich na 1 september 2017 bij een onderwijsinstelling aanmelden. Het Reglement dat inherent is verbonden met de Gedragscode zal tegelijkertijd met de nieuwe versie van de Gedragscode worden geactualiseerd. Hieronder vindt u eveneens het eindrapport van de evaluatie.